Stoornissen

Stemstoornissen

Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. Vaak leidt dit tot overbelasting en verkeerd gebru…

Gehoorstoornissen

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn. Als slechthorendheid aangebore…

Eet- en drinkstoornissen

De moeilijkheden met het eten en drinken komen doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel…

Taalstoornissen

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft b…

Spraakstoornissen

Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootje…