Logopediepraktijk Huijgenspark

AGB praktijkcode: 000829

In onze praktijk zijn drie logopedisten werkzaam.

Simcha da Costa

In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Naast logopedie heb ik één jaar Psychologie aan de UVA in Amsterdam gestudeerd.

Na mijn studie ben ik gaan werken op scholen voor langdurig zieke kinderen en in verschillende logopedie praktijken in Amsterdam en Ede. Ook heb ik als logopedist in Londen gewerkt. Ik werkte daar met uitsluitend Engelssprekende kinderen en collega’s uit Engeland, Zuid Afrika, Ierland, Canada en Amerika.

Ik heb inmiddels veel ervaring met jonge kinderen met problemen op het gebied van spraak en taal. Ook werk ik met volwassenen en kinderen met articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten bijvoorbeeld een tussentandse s of een afwijkende slik.

Ieder jaar volg ik diverse bij- en nascholingscursussen. Daarbij ben ik kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici.

Nu werk ik met veel plezier met mijn collega Astrid in onze eigen praktijk aan de Stationsweg.

AGB zorgverlenerscode: 05999596 Kwaliteitsregisternummer:89903098691

Astrid Noordermeer

Na mijn afstuderen aan de Hogeschool Utrecht ben ik werkzaam geweest in vrijgevestigde praktijken. Ik werk met zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende stoornissen. Bij kinderen betreft dit met name spraak en taal, bij volwassenen behandel ik ook regelmatig stemstoornissen, zoals heesheid.

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen op een spraak-taal instituut in het zuiden van India. Ik heb daar veel meertalige kinderen en volwassenen gezien, waardoor ik erg enthousiast ben geworden in het werken met meertaligheid. Ik doe dit nu met veel plezier in onze praktijk.

Ik volg regelmatig cursussen en ik ben kwaliteitsgeregistreerd.

AGB zorgverlenerscode: 05191338 Kwaliteitsregisternummer: 19914998491

 

Soumaya Aaboubout

 

AGB zorgverlenerscode: 05193325 Kwaliteitsregisternummer: 99101692591