Welkom bij onze Logopediepraktijk

 

Sinds 01 januari 2017 zijn wij gevestigd in gezondheidscentrum BSK+ aan de Boomsluiterskade 299 in Den Haag. 

In de praktijk werken drie ervaren logopedisten. Wij hebben ervaring opgedaan in verschillende logopedische werkvelden en vakgebieden.

Logopediepraktijk Huijgenspark is in 2006 opgericht.

We zijn gespecialiseerd in spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten, articulatie, meertaligheid en stotteren. Maar we hebben ook ervaring met afasie en stemklachten.

Onder het kopje stoornissen kunt u meer informatie vinden over stoornissen binnen de logopedie.


 

In onze praktijk werken we volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Ook beschikken we over een privacy reglement. Hierin staat beschreven welke gegevens verplicht zijn in een dossier, hoe lang een dossier bewaard móet blijven en dat u recht op inzage heeft. Indien u hier meer informatie over wenst, vraagt u dit uw behandelend logopedist.